Legrabox skuffesystem

Legrabox

Legrabox, skuffesystem i metall med rette vegger både innvendig og
utvendig. Det gjør at du får mer plass i skuffene. Skuffesystemet har
også mange innredningsmuligheter som gjør det lett å skape orden og
oversikt. Skuffene har fulluttrekk og demping som standard. Skuffene
er testet for en totalvekt inntil 40 kg (30-60 cm) og 70 kg (80-100 cm)
inkludert selve skuffen og fronten. Legrabox kan leveres med
mekanisk push to-open.

Innvendig skuff

Innvendig skuff Legra, høyde 17,7 cm. Kan fås i breddene 40, 50 og 60 cm. Innvendig skuff finnes også i høyde 9 cm, i breddene 40, 50, 60, 80 og 100 cm.

Skuffehøyder

Legrabox skuffer kan fåes i 3 ulike høyder.

Skuffeinndeling

Lav ramme 100 mm

Skuffeinndeling, lav ramme 124 mm

Skuffeinndeling, lav ramme 200 mm

Benyttes som den er eller i kombinasjon med knivblokk.

Skuffeinndeling, høy ramme 218 mm

Inndeleren har en magnetisk side og kan festes til skuffesider eller bakstykke. Benyttes slik den er eller i kombinasjon med krydderinnlegg.

Krydderinnlegg

Skuffeinndeling, høy ramme 242 mm

Skuffeinndeling, lav ramme 242 mm

Bestikkinnlegg H: 50,5, B: 300, D: 472 MM

Knivblokk

Innredningsforslag Legrabox