Produktfakta/ veiledninger

Vi har laget brosjyrer og veiledninger som skal hjelpe deg som kunde med alt fra montering av ditt kjøkken til vedlikehold.

Miljøvaredeklarasjon

En EPD (Environmental Product Declaration) er en miljøvaredeklarasjon som viser et produkts miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen, fra råvareutvinning til avfallshåndtering. Grunnlaget er en LCA, en såkalt livsløpsvurdering (Life-Cycle Assessment). Resultatet er et tredjepartsverifisert dokument som gir transparent og sammenlignbar miljøinformasjon om et ferdig produkt eller komponent.

Her finner du alle Sigdal sine miljøvaredeklarasjoner (EPD).