Nobia, Sigdal sitt moderselskap, første norske kjøkkenselskap med vitenskapelige klimamål i henhold til Science Based Target

Som en del av Nobias nye bærekraftstrategi er det satt nye klimamål basert på vitenskapelig grunnlag. Nobias klimamål er nå godkjent av satsingen Science Based Taget.

Bærekraft er en hjørnestein i Nobias strategi. Siden 2017 har selskapet jobbet ut fra gjeldende bærekraftstrategi og i løpet av høsten innfridd alle bærekraftsmål for perioden 2017–2020. Blant annet har alle Nobias produksjonsanlegg og egne butikker nå 100 % fornybar strøm. I løpet av høsten ble det utarbeidet en ny strategi med mål for 2021–2026.

«Vi har nå vedtatt vår nye strategi og klimaspørsmål står i sentrum for vårt arbeid også fremover. Vi ønsker å bidra til å oppfylle Parisavtalen og forhindre de verste konsekvensene av klimaendringene og har derfor basert klimamålene våre på hva vi ifølge den siste forskningen må gjøre for å bidra, sier Amanda Jackson, leder for bærekraft i Nobia.

Nobias klimamål er nå godkjent av Science Based Target-initiativet. Målene er:

Nobia må redusere karbondioksidutslipp fra drift og egen transport (scope 1 og 2) med 72 % innen 2026 (basisår 2016).

Nobia må samarbeide med leverandører for å redusere deres karbondioksidutslipp fra både produksjon og bruk. Minst 70 % av Nobias leverandører (basert på karbondioksidutslipp) skal ha Science Based Targets (vitenskapelige klimamål) senest i 2025.

«Bærekraft er et forretningskritisk tema for oss, vi ser på å basere klimaarbeidet på et vitenskapelig grunnlag som en kommersielt klok beslutning. Det at vi fikk godkjent målene føles fantastisk, og nå håper vi at ikke bare våre leverandører og samarbeidspartnere, men også andre kjøkkenleverandører følger samme vei, slik at vi blir flere som handler i klimaspørsmålet ut fra et vitenskapelig grunnlag, sier Amanda Jackson.