Servantskap/underskap med skuffer

Servantskap/Underskap med skuff(er) finnes i flere varianter. Servantskapene med skuff har alltid grunn skuff øverst, mens man kan velge om man vil ha grunn eller dyp skuff nederst. Dette på grunn av behov for plass til røropplegg. Underskapene med skuff har alltid dype skuffer.

Alle skapstørrelser kommer i Eng, Gloss, Herregaard, Lilje og Bark.

Underskap

Servantskap