Sigdals bærekraftsarbeid

Bærekraft er svært viktig for oss i Sigdal. Gjennom vårt arbeid ønsker vi å bidra til en mer bærekraftig fremtid for mennesker og miljø, både når det gjelder design og valg av materialer, produksjonsmetoder og transport. Svanemerkede produkter er ikke bare et riktig valg for miljøet. Det er også et smart valg fordi kjøkkenet oppfyller strenge funksjonelle og kvalitetskrav.

Vårt bærekraftsarbeid

Vår måte å jobbe med bærekraft / miljø innebærer alt fra å designe, utvikle og produsere produkter til hvordan vi vurderer risiko og muligheter, samt engasjerer leverandører og andre interessenter. Vi ønsker å bidra til en bærekraftig fremtid ved å hjelpe våre kunder til å leve et mer bærekraftig liv på kjøkkenet. Vår ambisjon er å kontinuerlig forbedre vårt holdbarhetsarbeid både for våre produkter og vår virksomhet.

Her kan du lese mer om vår Holdbarhets- og kvalitetspolicy og våre samarbeidspartnere i holdbarhetsarbeidet.

Les mer om hvordan vi jobber med holdbarhet.

Sigdal kjøkken - Jubileumsfarger Grå Skifer 5502Y

Vårt bærekraftsarbeid består av:

Bærekraftige materialvalg - Materialer fra kilder med begrenset innvirkning på mennesker og miljø.

Produktansvar - Produktutvikling som tar hensyn til mennesker og miljø.

Ansvarlige innkjøp - Valg, oppfølging og gjennomgang av leverandører med utgangspunkt i menneskerettigheter, miljø og forretningsetikk.

Arbeidsforhold, helse og sikkerhet - Sikre arbeidsplasser med rettferdige forhold, der respekt for menneskerettigheter, individet og mangfold fremmes.

Redusert klimapåvirkning og bærekraftig ressursbruk - Redusert klimapåvirkning i livssyklusen, effektiv ressursbruk, gjenvinning og avfallshåndtering.

Forretningsetikk og antikorrupsjon - Arbeidsmetoder for å sikre at lover og regler overholdes. Fremme åpenhet og sikre god forretningsetikk i verdikjeden.

Les mer om Nobias bærekraftsarbeid: https://www.nobia.com/sustainability/

Sigdal - Miljømerket Svanen

Svanemerkede møbler og innredninger tilfredsstiller strenge krav til:

- bruk av sertifisert treråvare hvor minst 70 % av trevirket skal komme fra sertifisert skogsbruk

- bruk av resirkulert plast og metall

- redusert bruk av miljø- og helseskadelige stoffer bla til overflatebehandling, flammehemming mm

- holdbarhet og slitestyrke

- mulighet for gjenvinning ved endt brukstid

- produsentens avfallshåndtering

Våre skrog og de fleste av våre fronter inngår i vårt Svanemerkede sortiment: https://www.svanemerket.no/search/?q=sigdal&t=8

Sigdal kjøkken - Uno 1002-Y