Vår historie

I Norge har vi en del kjente begreper på rotekte norske fenomener som er knyttet til stedsnavn. Gudbrandsdalsost. Kvæfjordkake. Vestlandslefse. Selbuvotter. Lofottorsk. Sigdalkjøkken…

Sier du kjøkken til folk, vil nok de aller fleste svare Sigdal. Forklaringen er helt enkelt den, at fabrikken vår i den vesle bygda Nedre Eggedal i Sigdal kommune i Buskerud har produsert kvalitetskjøkken til det norske folk helt siden 1950. Samtidig som vi ligger
helt i tet når det gjelder kontinentale trender og designimpulser, er Sigdal kjøkken et symbol på norske håndverkstradisjoner, norske kvalitetsstandarder, og ikke minst norske idealer om kortreiste produkter.

Sigdal kjøkken - fabrikk

1950 - det moderne Norge

I årene etter krigen fikk Alf Rust en idé. I takt med at det moderne Norge begynte å vokse frem, innså han at fremtidens kjøkken lå i det fabrikk-bygde og masseproduserte. Alle burde ha rett til et fint og moderne kjøkken! På denne tiden ble alle kjøkken bygd på stedet, noe som var både kostbart og tidkrevende. Sammen med vennen Harald Biksrud grunnla han Granli Trevare AS i 1950, som var forgjengeren til det vi i dag kjenner som Sigdal Kjøkken AS.

Vår historie
Sigdal kjøkken - fabrikk

1964 - et gyllent år

Ideen fungerte bedre enn grunnleggerne hadde turt å håpe på. For å møte den økende etterspørselen og finne kvalifisert arbeidskraft sponset de innkjøp av tomter og hus samt bygde boligbrakker for langpendlere. I 1964 flyttet Sigdal til nye og større lokaler i Tangen.

1975 - sigdal erobrer Norden

Med økte og mer stabile inntekter og et moderne samfunn vokste Sigdal i løpet av 1970-årene også utenfor Norges grenser. Ambisjonene var høye, og Danmark ble et naturlig første skritt. Ekspansjonen fortsatte deretter i blant annet Storbritannia, Sverige, Island og Færøyene, men også andre land viste interesse for de norske innovative kjøkkenløsningene.

Sigdal kjøkken - fabrikk
Sigdal kjøkken - fabrikk

1982 - høytrykk i kjøkkenfabrikken

Begynnelsen av 1980-årene var en fantastisk tid for Sigdal, med nesten 500 ansatte og en omsetning på 400 millioner kroner. I 1980 fikk grunn-leggerne Kongens fortjenestemedalje for sin innsats i næringslivet. I andre halvdel av tiåret byttet selskapet offisielt navn til Sigdal. Selskapet ble kjøpt av Norske Skog, som i sin tur solgte det videre til Swedish Match.

1998 - den digitale tidsalderen

I løpet av 1990-årene kom den digitale revolusjonen også til Sigdal. Lanseringen av hjemmesiden hadde stor betydning for hvordan selskapet solgte og markedsførte produktene sine. Ny teknologi bidro også til å forandre og strømlinjeforme produksjonen. Det ble innført et nytt system for kvalitetskontroll som ytterligere garanterte kvaliteten på alt som forlot fabrikken. Dette, sammen med en omorganisering av transportsystemet og smidigere leveranser, gjorde Sigdal til et moderne selskap godt rustet for det neste århundret.

Sigdal kjøkken - fabrikk
Sigdal kjøkken - fabrikk

2007 - et varemerke å regne med

I dag er Sigdal et av Norges mest velkjente kjøkkenvaremerker og fikk den prestisjefylte utmerkelsen Superbrand i 2007. På 2000-tallet har Sigdal beholdt sin sterke posisjon som leverandør av kvalitetskjøkken. Den anerkjente kvaliteten, valgfriheten og kundeservicen er kjennemerker som har gjort Sigdal til et populært valg for alle nordmenn som søker det beste fra et selskap som har vært med på å bygge det moderne Norge.

2010 - sigdal 60 år

1950 – 2010 Sigdal feirer 60 års jubileum. Mange stolte ansatte feirer en bedrift som har markert seg solid i det norske markedet i 60år. Fra den spede begynnelsen med herrene Alf Rust og Harald Biksrud til å være en solid industribedrift med flere hundre ansatte, men som fortsatt er forankret i Eggedal.

Sigdal 60 år
Kjøkken: Line Inframe, farge: S8005-R80B

2012 - lansering Inframe

Sigdal lanserer Inframe både for modellene Herregaard og Scala. Inframe er en måte å bygge skap og skuffemodulene på som gir et  rammepreget uttrykk. Uttrykket minner om de gamle plassbygde kjøkken som vi kjenner fra gamle dager.

 

2015 - smarte produkter

Våre smarte produkter kommer på markedet. Fokus var at man skal kunne bygge et kjøkken der man utnytter rommets areal så godt som mulig. Det handler om å tenke smart, om å finne løsninger og funksjoner som gir kjøkkenet plassfølelse og arbeidsflater. Selv om rommet er lite for å skape stor plass på små flater. Fremme når du trenger det, skult når du ikke trenger det.

Våre smart produkter sørger for akkurat det - stor plass på små flater!

Smartbenk