Sigdal kjøkken - Munkvoll Hage, Studio Sigdal Trondheim

Munkvoll Hage

Munkvoll Hage består av 31 leiligheter og 4 rekkehus beliggende langs Nordre Hallset veg på Byåsen i Trondheim.

Munkvoll Hage ble ferdigstilt sommeren 2019.

Prosjektet består av 31 leiligheter og 4 rekkehus beliggende langs Nordre Hallset veg på Byåsen i Trondheim.

Samtlige leiligheter og rekkehus er solgt.

Munkvoll Hage er et typisk fortettingsprosjekt med beliggenhet innenfor et kollektivknutepunkt og langs en kollektivåre.

Med dens attraktive beliggenhet sentralt på Byåsen viste det seg raskt at mange var interesserte i å bo nettopp her. Alle leiligheter og rekkehus er gjennomlyste og mange har 2 balkonger. Det er felles parkeringskjeller under byggene der man kan ta 1 av i alt 4 heiser opp til sin egen inngangsdør. Spesielt for dette prosjektet er at også hvert enkelt rekkehus har egen direkte og private atkomst til p-kjelleren.

Som et historisk- og miljøskapende element valgte vi å integrere bygningen «Engstua» i prosjektets utomhusområde. Utomhusområdene er opparbeidet med omfattende beplanting, hellelegging og belyste gangsoner.

Byggherre: Godhavn Utvikling
Entreprenør: Consto