Sigdal kjøkken - Melhustunet, Studio Sigdal Trondheim

Melhustunet

Tomten til Melhustunet er unik. Melhustunet vil ligge sentralt på Melhus med gangavstand til det meste, og samtidig ha nærhet til naturlandskapet som kjennetegner Melhus.

BT 1, 24 selveier leiligheter, BT 2, 28 selveier leiligheter

Melhustunet vil bestå av moderne, urbane boliger med alle fasiliteter, fine uteområder, gode møteplasser og friområder, parsellhager, nærbutikker og servicetilbud. Det grønne tunet binder boligene og bomiljøene sammen, og på den måten blir dette det naturlige knutepunktet i området. Kontakt med jorda skaper trivsel. Det er godt for store og små å spise grønnsaker man har dyrket selv, og kontakt med jorda gir en ekstra tilhørighet til stedet du bor. Parsellhagene får også en viktig sosial funksjon som møtested med mulighet for felles aktiviteter. Med det åpne tunet som utgangspunkt, er leilighetene vendt slik at de får mest mulig lysinnslipp. Lyse boliger er trivelige boliger. Flere av balkongene har vi valgt å plassere delvis utenfor soverommene for å få mest mulig lys inne på stuen.

Byggherre: Melhustunet AS eies av Jomar Grøtan AS og Barlindhaug Eiendom AS.
Entreprenør: Consto