Sigdal sitt bærekraftsarbeid

Bærekraft er et svært viktig område for oss. Vi ønsker å bidra til en bærekraftig fremtid ved å hjelpe våre kunder til å leve et mer bærekraftig liv på kjøkkenet. Videre vil vi minimere eventuelle negative konsekvenser fra våre produkter og prosesser på mennesker og på denne planeten. Vår ambisjon er å kontinuerlig forbedre vårt miljøarbeid for våre produkter og vår virksomhet.
Slik arbeider vi med dette:

Vi lytter til våre interessenter

Vi har en kontinuerlig dialog med våre interessenter, som blant annet er investorer, forbrukere, forretningskunder, ansatte, partnere, det sivile samfunnet. Ved å lytte strukturert og konstant til deres behov, forventninger og krav kan vi utvikle merverdi og utvikle kvalitetsprodukter som muliggjør en bærekraftig livsstil i dag og i morgen. Interessenters forventninger, sammen med vår egen strategiske vurdering, danner grunnlag for de prioriteringer som er valgt for vårt bærekraftsarbeid.

Bærekraft er et sentralt fokus i produktutviklingen

Vår største påvirkning kommer gjennom produktene vi selger og måten de blir brukt på. Vi ønsker å bidra til en mer bærekraftig utvikling ved å hjelpe våre kunder til å leve mer bærekraftig liv på kjøkkenet. Bærekraft er derfor et sentralt tema innen produktinnovasjon og produktutvikling.

Vi fremmer ansvaret for mennesker og planeten i vår sourcing

Gjennom samarbeid tilstreber vi å styrke leverandørforhold, sikre høyeste kvalitetsstandarder og skape en bærekraftig leverandørkjede. Vi gjennomfører systematiske leverandørrevisjoner for å avverge sosiale, økologiske og etiske risikoer i anskaffelsesprosessen og for å oppmuntre våre leverandører til å forbedre deres bærekraftarbeid.

Vi tenker på bærekraft i vårt valg av materiale

Tre er hovedkomponenten i våre produkter. Tre er et godt materiale sett fra et kvalitets- og miljøperspektiv, dersom det er lovlig produsert og kommer fra ansvarlig forvaltede skoger. Våre skogsleverandører er hovedsakelig i Europa, og alle må overholde EUs tømmerforordning og vår konsernovergripende politikk for holdbart skogsbruk. Vi streber også etter å øke andelen av trevirke fra miljømessige og sosialt sertifiserte kilder.

Vi streber etter å finne effektive transportløsninger for våre produkter

Effektiv distribusjon i hele verdikjenden fra leverandør til kunde er viktig for å minimere transportens miljøpåvirkning. Studier og analyser av transportstrømmer utføres i nært samarbeid med både transportører og ekstern kompetanse for å finne optimale og nye løsninger. Lastebil og kontainerlast er optimalisert for å maksimere fyllvolum og minimere transport, og vi samarbeider med transportleverandører for å redusere deres miljøpåvirkningen.

Helse, sikkerhet og miljø i fokus

I vår produksjonsprosess følger vi en målbasert Lean-metode som blant annet inkluderer systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid for å forebygge ulykker på arbeidsplassen, redusere energiforbruk og bruk av råvarer, begrense bruken av farlige kjemikalier og redusere utslipp og avfall. Vi arbeider proaktivt for å skape en bedriftskultur der alle jobber for å realisere vår nullvisjon om ulykker i produksjonen.

Bærekraft er et strategisk viktig problem for oss, og vi arbeider hele tiden for å bli enda bedre

Vi er en del av Nobia AB, Europas ledende kjøkkenspesialist. Dette gjør at vi kan dra nytte av konsernets prosesser for bærekraftintegrering i selskapet og virksomheten. Vårt overordnede politiske rammeverk dekker miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft og sytrer og veileder vår måte å arbeide på.

Les mer om Nobias bærekraftsarbeid her