Holdbarhet- og kvalitetspolicy

Sigdal kjøkken - fabrikk

Sigdal har en policy om "å gjøre det riktig fra begynnelsen" og arbeider kontinuerlig for å bidra til et bærekraftig samfunn og minimere miljøpåvirkning. Vi streber etter at alle ansatte skal jobbe proaktivt og ta ansvar for å gi klar og fullstendig støtte til neste ledd. 


Vi vil: 
• gjennomføre kvalitets-, holdbarhets- og miljøarbeid som en integrert del av selskapets strategi 


• Gjennom forebyggende og kontinuerlige forbedringer styre mot et bærekraftig samfunn, forbedrer kvaliteten og øker kundetilfredsheten.


• Gjør det enkelt å være partner både internt og eksternt gjennom vår kommunikasjonsform på alle områder 


• Utdanne, informere og engasjere partnere både internt og eksternt for å utvikle, forstå og sikre fremtiden 


• Overholde gjeldende lover, forskrifter, avtaler, instruksjoner, regler og andre bindende krav

Sigdal - Miljømerket Svanen

Svanemerket er det offisielle nordiske miljømerket. De vurderer hva som helhetlig sett er det beste miljøvalget for deg. Svanemerket ser på hele produktets reise og alle miljøproblemene som oppstår underveis. De setter strenge krav til forvaltning av råvarer, bruk av energi og kjemikalier, trygghet og kvalitet under bruk, og god nedbrytbarhet på avfallet. Og mange andre ting.

 

Svanemerkede møbler og innredninger tilfredsstiller strenge krav til:

 

* bruk av sertifisert treråvare hvor minst 70% av trevirket skal komme fra sertifisert skogsbruk

* bruk av resirkulert plast og metall

* redusert bruk av miljø- og helseskadelige stoffer bla til overflatebehandling, flammehemming mm

* holdbarhet og slitestyrke

* mulighet for gjenvinning ved endt brukstid

* produsentens avfallshåndtering

Sigdal - Logo BreeamNor

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av det internasjonale miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM – Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bærekraftige bygninger. Det gir en detaljert oppskrift på hvordan  man bygger bærekraftig bygg i praksis. Klassifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier: ledelse, helse og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning og strekker seg lenger enn myndighetenes minimumskrav. Intensjonen er at BREEAM-NOR skal bidra til økt bærekraft og kvalitet i norske bygg ved:

  • * Økt trivsel for byggets brukere ved å sikre sunne, forutsigbare og velfungerende løsninger
  • * Bedre driftsøkonomi, avkastning og verdiøkning
  • * Bedre miljø og lavere energibruk
Sigdal - Logo NorSirk

NORSIRK er et landsdekkende produsentansvarsselskap for elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje. Vi samler inn, miljøsanerer og gjenvinner avfall i henhold til våre kunders produsentansvar.

Vi sørger for at din bedrift overholder alle myndighetskrav knyttet til Elretur, Batteri og Emballasje. Så slipper du å tenke på innrapportering til offentlige myndigheter.

 Fra <http://norsirk.no/om-oss/