Røros metall

Ventilasjon, kjøkkenhetter og kjølerom er pilarene som har båret Røros Metall gjennom en over 60 år lang historie. Røros Metall startet som kobber- og blikkenslagerverksted i 1946. Produksjonen har i løpet av disse åra vært mangfoldig og alltid med en klar visjon om å levere solid håndverk av høy kvalitet.

Utviklingen fram til i dag har ført til små og store forandringer i sortimentet. Nytenking og kreativitet i produktutviklingen har stått i fokus. Sammen med pålitelighet og høy troverdighet er dette bakgrunnen til vår suksess i dag.

Bistro takhette

Røros Bistro takhette

Cilindro hette vegg

Røros Cilindro

Grue metall

Røros Grue

Røros grue

Røros Grue stål

Grue stål

Røros Grue stål

Hette vegg stål

Røros Horisont stål

Luna hvit

Røros Luna hvit

Luna kobber

Røros Luna kobber

Mantica hvit

Røros Mantica hvit

Mantica lilla

Røros Mantica lilla

Røros Nest

Orion rød

Røros Orion rød

Nest

Røros Orion stål

Grue Tradisjon hvit

Røros Tradisjon

Vero hvit glass

Røros Vero 80