Møt Amanda Jackson, holdbarhetssjef for Nobia

5 spørsmål til Nobias leder for bærekraft Amanda Jackson

1. Hvordan jobber Nobia med bærekraft?

Vårt arbeid med bærekraft dekker alt fra hvordan vi designer, utvikler og produserer produkter til hvordan vi vurderer risiko og muligheter og engasjerer leverandører og andre interessenter. Vi har flere produkter som gjør det enklere å leve et mer bærekraftig og sunt liv på kjøkkenet og kontinuerlig streve for å forbedre bærekraftig produksjon av våre produkter for å møte kundenes behov i dag og i morgen.

2. Fortell oss mer om hvordan Nobia jobber med bærekraft ved utvikling av nye produkter og kjøkkenkonsepter?

Vår største innvirkning kommer gjennom produktene vi selger og måten de blir brukt på. Vi ønsker å bidra til en mer bærekraftig utvikling ved å hjelpe våre kunder til å leve et mer bærekraftig liv på kjøkkenet. Bærekraft er derfor et sentralt tema innen produktinnovasjon og produktutvikling. Vi har også nettopp startet et veldig spennende prosjekt der vi utvikler et skjema for poenggiving av våre produkter for å hjelpe oss med å evaluere våre produkter og å gi våre kunder evne til å leve et mer bærekraftig liv på kjøkkenet.

3. Hvordan kan Nobia hjelpe forbrukerne til å leve et mer bærekraftig liv i sine kjøkken?

Kjøkkenet er et sted hvor vi tilbringer mye tid, og det er en stor mulighet til å tenke bærekraft på kjøkkenet. Man kan velge vann- og energibesparende løsninger, redusere matavfall, forbedre gjenbruk og resirkulering, sikre riktig lagring for å sikre at maten varer lenger eller muliggjøre dyrking av egne grønnsaker og urter. Det er mye vi kan gjøre for å hjelpe våre kunder til å leve et mer bærekraftig liv på kjøkkenet.

4. Hvordan kan du leve et mer bærekraftig liv generelt?

Vi har mulighet til å bidra til en mer bærekraftig utvikling i nesten alt vi gjør, for eksempel ved å gjøre endringer relatert til hva vi spiser, hvordan vi reiser, hvilken energi vi bruker i våre hjem, hvordan vi bruker energi og vann i våre hjem, hvor (og hvor mye) vi handler og hvor og hvordan vi investerer våre besparelser.

5. Hvordan lever du et mer bærekraftig liv i kjøkkenet ditt?

Det er mye vi kan gjøre! Men hvis jeg skal velge en ting, ville det være å eliminere matavfall. Mye av maten vi kjøper hoper seg opp i søppelplassen. Dette er ikke bare en sløsing med penger, men også et miljømessig og sosialt problem siden mange ressurser brukes til å produsere, transportere, pakke og distribuere hvert produkt. Vi trenger bare å kjøpe det vi trenger og bruke det vi kjøper! Med litt ekstra kunnskap, engasjement og kreativ mattekning kan små skritt gjøre stor forskjell, og i det lange løp betyr det store besparelser for mennesker og for planeten.