Fargekode: NCS S 7005 G80Y

Fargekode: NCS S 7005 G80Y, S7005-G80Y, åker og eng