Fargekode: NCS S 1005 Y20R

Fargekode: NCS S 1005 Y20R, S1005-Y20R, åker og eng