Fargekode: Jotun Anynomous S4020 Y10R, åker og eng