Bildene viser Familien Fredheim sitt Faz kjøkken i hvitt. Kjøkkenet er levert av Studio Sigdal Fredrikstad. Foto: Berit Kaspara Signete Fredheim.