Tilsammen skaper vi verdig gjennom hele livssyklusen og former en holdbar kjøkkenreise

Vårt bærekraftsarbeid omfatter flere områder som er viktige for oss, våre samarbeidspartnere og kunder. Sammen kan vi skape verdier gjennom hele livssyklusen og sammen forme en bærekraftig kjøkkenreise.

Sigal er en del av Nobia-gruppen, som har et solid bærekraftsarbeid med utgangspunkt i FNs mål for bærekraftig utvikling. Siden 2017 har Sigdal jobbet etter den konserndekkende bærekraftsstrategien, som er basert på fire hovedområder: bærekraftig innovasjon, materialer fra bærekraftige kilder, reduksjon av karbondioksidutslipp og ansvarlige innkjøp.

– For å jobbe gjennom hele livssyklusen må vi informere, inspirere, involvere og engasjere alle parter som gjør en bærekraftig kjøkkenreise mulig. På denne måten kan vi sammen bidra til en mer bærekraftig utvikling. Vi ønsker å øke tempoet og jobber nå med vår neste bærekraftstrategi, sier Amanda Jackson, leder for bærekraft i Nobia.

Sette mål driver oss fremover og handling gir resultater. Her er noen eksempler på hvor vi er i dag på de ulike områdene: